Aktuellt

Hjärtsäker zon

14 december, 2016, 12:50

Vi kan nu stolt meddela att vi installerat hjärtstartare i vår fastighet på Salamandervägen i Örebro.
Detta med anledning av att vi tycker att det är viktigt med människors trygghet och vi vill med01b3ef4369cb88e43593b0e75c1b86f8d0e3edb83c detta påvisa att vi är rädda om våra medarbetare, kunder, grannar och besökande leverantörer.
-När vi fick ett erbjudande om att installera en hjärtstartare här hos oss var det ett självklart val, säger bolagets VD Andreas Blomkvist.
Personalen har fått utbildning i hjärt-lungräddning av instruktörer från utbildningsföretaget HLR Education AB som är ett av de företag som utbildar enligt svensk standard Hjärtsäker zon SS 280000.

Fakta om plötsligt hjärtstopp
500 överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer. De senaste två åren har antalet överlevande ökat från 300 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att 1 200 ska överleva inom en tioårsperiod.

Hjärtat stannar. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat av oväntad anledning plötsligt stannar. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.01c3ce5ca070f0054975dda194ebbc4f43075dab7b
Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.
Elektriska chocker. En hjärtstartare sänder elektriska chocker för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.
Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Chansen att överleva minskar med 10 procent för varje minut som går.
Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas.
Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

Tillbaka